Visual
Terug

Gedurende het werken aan de digitale weergave van de diensten in onze kerk via Livestream (You Tube), zijn we ons meer en meer gaan realiseren...

...dat het uitzenden van een dienst, meer is dan een camera richten op de preekstoel en het ophangen van een microfoon in de kerk.

Gebleken is dat de weergave en vormgeving van het beeld heel belangrijk zijn geworden. Aan de andere kant biedt deze technische verbinding via Livestream weer veel andere mogelijkheden die je anders niet hebt. Op deze manier kan het weergeven via Livestream toch ook een grote impact hebben op de luisteraar / kijker zodat de boodschap verder komt dat oog en oor. Anders geformuleerd: De vorm dient de boodschap te ondersteunen dan wel te versterken.

Praktisch gezien zoeken we iemand die alle losse componenten tot een geheel maakt. Denk daarbij aan: de Muziekgroepen, de groep geluidstechniek, de camera bediening, de kosters, de organist, etc. Ja zelfs de afstemming met de predikant over de vormgeving van een dienst kan tot de taak van de regisseur behoren. Kennis van liturgische vormen, en eigentijdse liederen en muziek is gewenst.

Met de nieuwe beeld- en geluidsapparatuur zullen we ook in staat zijn diensten op te nemen, en eventueel delen van (live) opgenomen diensten te mengen met muziek en zang vanuit een bestand. Hierdoor ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden qua tijdsplanning van muziekgroepen en predikant (vooraf opnemen op een doordeweekse dag).

Het mag het duidelijk zijn dat de regisseur werkt onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad en hij/zij daar dus ook regelmatig overleg mee zal hebben.

Denk je zelf te voldoen aan deze beschrijving of ken je iemand die goed past in deze rol, laat het ons gerust weten: Marius.voets@hggop.nl

Met vriendelijke groet

Hans Planken