Visual
Terug

Ieder jaar staan we er met Kerst bij stil dat God in Jezus echt mens geworden is. Als echt mens heeft Jezus dan natuurlijk ook een familie gehad:

een moeder, die Hem opgevoed heeft, en broers en zussen met wie Hij is opgegroeid. En natuurlijk heeft zijn ‘pleegvader’ Jozef ook een grote rol in zijn leven gehad. Wie waren deze mensen allemaal?

Dit jaar leren we in de Rondreis vier personen van Jezus’ familie beter kennen, en wel zijn moeder en vader, en twee van zijn broers.

· Op 12 januari kijken we naar Maria en Jozef: wat vinden we over hen in de Bijbel? We ontdekken meer over deze twee mensen, die diepgaande invloed op de jonge Jezus hebben gehad.

· Op 2 februari richten we ons op Jezus’ (half)broer Jakobus. Wie was dat? En hoe bijzonder is het, dat hij in zijn brief op bijzondere wijze Jezus’ eigen onderwijs herhaalt en verwerkt voor de gelovigen in de verstrooiing.

· Op 16 februari tenslotte, leren we Jezus’ andere (halfbroer) kennen en lezen we Judas’ brief aan gelovigen die in zwaar weer zitten.

De onderwerpen kunnen zelfstandig bijgewoond worden, maar de hele serie biedt natuurlijk een completer zicht op Jezus’ familie!

De avonden worden verzorgd door Metta Wierenga MA, docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College in Zwijndrecht (dit college biedt aan volwassenen interkerkelijke deeltijd-opleidingen over Bijbel en theologie).

Data en Locaties:

Donderdag 12 januari De Oude School / Giessen-Oudekerk

Donderdag 2 februari De Rank / Giessenburg

Donderdag 16 februari Maranathakerk/Giessenburg

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Einde ca. 22.00 uur. Eigen bijdrage € 5 per avond

Graag vooraf aanmelden via een mail naar vti@hggop.nl

Van Harte Welkom !