Visual
Terug

De Bijbel – een boek. Of veel boeken? Verhalende boeken, poëtische boeken, profetische boeken, brieven, ze maken allemaal deel uit van Gods Woord, gericht aan ons.

Om de gehele boodschap beter te kunnen begrijpen is het goed om met elkaar eens te onderzoeken hoe dat boek/die boeken opgezet is/zijn. En waarom… Om de verkregen informatie vervolgens toe passen op het verstaan van de Bijbel voor de vragen van alledag. Dus, eerst wat waardevolle theoretische basiskennis opdoen, en die aan de hand van oefeningen (duidelijker gezegd: lastige levensvragen) benutten om Gods wil voor ons leven beter ‘op te sporen’.

We zijn blij dat Metta Wierenga de drie sessies weer zal leiden.

De eerste avond zal plaatsvinden in de Rank, en wel op DV donderdagavond 17 oktober. Aanvang 20:00 uur.

Deelname is kosteloos, wel zal er een collectebus zijn. De 2e en 3e sessie worden gehouden in de Stigt op 31-10 en in de Oude School op 14-11.

Eenieder die dit leest: van harte welkom!