Visual
Terug

Ook het komende seizoen wordt er weer een startweekend georganiseerd, waarvoor alle gemeenteleden van de HGGOP uitgenodigd worden.

Tijdens dit startweekend, dat plaatsvindt op 18 en 19 september as., zal het jaarthema ‘Geloven is doen!’ gelanceerd worden.

Op de zaterdag zullen er verschillende activiteiten worden geboden aan jong en oud(er), als een fietstocht, een wandeltocht, spelletjes en ontmoeting in de theetuin en een gavenbank waarbij onze gaven en talenten ingeschakeld worden. Aan de kinderen van 4-12 jaar wordt er dit jaar opnieuw een geweldig leuk kinderprogramma geboden.

Op zondag zal er een startdienst plaatsvinden onder leiding van Ds.B.de Bruin uit Middelburg. Hij zal ons meenemen in het thema “Geloven is doen” en de gelijkenis over de talenten. Na deze openluchtdienst is er gelegenheid om met elkaar door te praten over het thema en elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie/thee/fris en wat lekkers.

Afhankelijk van de regelgeving rond Covid-19 zullen we zaterdagavond een barbecue of buffet organiseren. Mocht dit niet door kunnen gaan, hopen we zondagmiddag een (verpakte) lunch aan te bieden, die in kleine kring opgesmuld kan worden. Na de zomervakantie zullen we hier op terugkomen.

Na de zomervakantie zullen we ook een opgaveformulier op de website en andere media plaatsen. We hopen op veel deelnemers en natuurlijk ook mooi weer! Voor nu wensen we allen een goede vakantie toe en tot ziens in september!

Namens de startdagcommissie, Mirjam Markesteijn