Visual
Terug

Afgelopen jaar is een roerige tijd geweest voor velen in onze gemeente. Niet alleen door Corona, waardoor we een stuk verbinding met elkaar zijn gaan missen, ook de afwezigheid van een herder en leraar, een verbindende en leidende persoon is voor velen een gemis.

Na het afscheid van onze vorige kerkelijk werker, eind vorig jaar, ontstonden er nog meer gaten in het net en werden er verschillende eilandjes gevormd om toch op elkaar betrokken te blijven in kleinere kring. In mijn werkzaamheden, het afgelopen jaar, heb ik mij zo veel mogelijk gericht op het ‘vullen’ van de gaten, door bij iedere geleding te vragen waar men het meest behoefte aan had. Dit varieerde van toerusting van de wijkouderlingen tot het ontwikkelen van een onderzoek naar behoefte bij onze jeugd, van pastorale gesprekken tot godsdienstonderwijs op de openbare basisschool, van gespreksleider bij de Belijden-is-doen groep tot het coördineren van een jaarthema en de startdagen, van het verzorgen van een meditatie bij het muziekuur tot het organiseren van een rouwverwerkingsgroep, van het begeleiden van onze stagiaire Bettie Romijn, binnen het jeugdwerk, tot crisispastoraat. Als interim kerkelijk werker heb ik vele gemeenteleden mogen ontmoeten, beter leren kennen. Ik heb me verwonderd over het feit dat, waar ik in feite het meest tegenop zag omdat ik binnen mijn eigen gemeente aan het werk zou gaan, veel mensen zich open stelden en me het vertrouwen schonken om een stukje mee te lopen op hun reis door het geloofsleven. Dankbaar en vol vertrouwen kijk ik uit naar wat God ons nog meer gaat brengen in het komende jaar dat voor ons ligt. Hij is ons aller Vader en wij mogen ons Zijn kinderen noemen, Hij verbindt ons als broers en zussen aan elkaar! Laten we dus vanuit Zijn liefde en Genade omzien naar elkaar en elkaar vasthouden. Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen! Zullen we die met elkaar en met Hem benutten om Zijn liefde te laten zien aan de mensen om ons heen?!

Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Mirjam Markesteijn
interim-kerkelijk werker HGGOP
(let op, nieuw tel.nr.: 06-45576372)