Visual
Terug

Met dankbaarheid delen de kerkrentmeesters u mee dat er van het begrote bedrag voor de Actie Kerkbalans ondertussen ca 90% is toegezegd ofwel een bedrag van 190k.

We hopen dat het nog ontbrekende/niet toegezegde bedrag in de rest van het jaar ook nog zal binnenkomen. Tevens willen we allen die ook dit jaar weer hun bijdrage, op wat voor wijze ook, aan deze actie hebben geleverd hartelijk bedanken.

De kerkrentmeesters