Visual
Terug

Het zijn vreemde tijden waarin we elkaar als gemeenteleden niet of nauwelijks ontmoeten. We zijn benieuwd hoe u als bijbelkring, wijkkring, jeugdclub of als gewoon gemeentelid toch contact met de gemeente en gemeenteleden onderhoud.

Deelt u uw verhalen met ons voor de nieuwe editie van Rond de Toren. Hoe ziet de zondagochtend eruit, op welke manier betrekt u uw kinderen erbij? Wat wordt er binnen uw wijkkring/bijbelkring gedeeld om elkaar te bemoedigen. Jongeren ontmoeten elkaar bij digitale groeimomenten en beleefden de Passion Night online. Welke jongere wil hier iets over vertellen? Hoe is het om te zingen in een lege kerk, wat gaat daar aan voorbereiding vooraf? Kortom alle verhalen over gemeente zijn op afstand zijn van harte welkom. Natuurlijk zijn er ook weer de vertrouwde rubrieken in Rond de Toren en kunt u uw bijdrage daarvoor insturen. Wij hopen dat we met elkaar weer een lezenswaardige Rond de Toren kunnen maken. Uw bijdrage kunt u tot en met vrijdag 8 mei sturen naar redactie.ronddetoren@hggop.nl