Visual
Terug

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020 (19 t/m 26 januari).

Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar de gebedsweek voorbereid.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl

Ook de 4 gezamenlijke kerken van Giessenburg/Giessen-Oudekerk doen weer mee met de Week van Gebed.

U/Jij bent van harte welkom op:

MAANDAG 20 JANUARI: DE TIL GIESSENBURG

DINSDAG 21 JANUARI: HERV. KERK GIESSEN-NIEUWKERK (ingang Dorpsstraat)

WOENSDAG 22 JANUARI: DE STIGT (onder de Maranatha kerk)

DONDERDAG 23 JANUARI: HERV. KERK GIESSEN-OUDEKERK (inloop met koffie/thee om 19.45 uur)

De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn ongeveer om 21.00 uur afgelopen.

Er is dit jaar helaas geen speciale jongerenbijeenkomst/Prayernight. De jeugdclubs besteden mogelijk op hun clubavond aandacht aan het gebed.

We zullen op donderdagavond ook bidden voor het missionaire werk binnen onze gemeente.

Heeft u gebedspunten en u kunt niet aanwezig zijn op deze avonden, dan kunt u de gebedspunten doorgeven aan: Arie Heikoop (tel. 652032) of mailen naar fam.heikoop@solconmail.nl