Visual
Terug

De komende zondagen gaan we verder in het evangelie naar Mattheüs. We lezen uit de gelijkenissen van Jezus. In gelijkenissen wil Jezus ons verschillende dingen laten zien over God. Jezus nodigt ons uit om hem te volgen. Hij wil ons alles geven.

In de bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat God zien welke toekomst Hij voor ogen heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren. Hij doet dat door zijn engelen naar de wereld te sturen met zijn boodschap. Engelen zijn Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor de mensen. Als wij luisteren naar de boodschap van engelen, merken we dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de herders bedoeld is. Wij zien Gods wil, Gods plan om zijn Koninkrijk te laten komen, ook in ons leven. God helpt ons om vanuit verschillende perspectieven zijn liefde in Christus te zien, beter te begrijpen en erin te geloven.

We hopen elkaar te ontmoeten tijdens de zondagsschool in de Oude School. En voor de zondagsschool-thuis zijn de Bijbelverhalen en verwerkingen te downloaden. Veel plezier!

Zondag 18 oktober: De ander vergeven omdat God jou vergeeft

Download hier de materialen

Zondag 25 oktober: De rijke jongeman

Download hier de materialen

Zondag 1 november: Twee heel verschillende zonen

Download hier de materialen

Dankdag 4 november: Iedereen krijgt een rechtvaardig loon

Download hier de materialen

Zondag 8 november: Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen

Download hier de materialen

Zondag 15 november: Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom

Download hier de materialen

Zondag 22 november: Wie hoort bij de Mensenzoon?

Download hier de materialen

Zondag 29 november: Een engel bij Zacharias

Download hier de materialen

Zondag 6 december: Een engel bij Maria

Download hier de materialen

Zondag 13 december: Een engel bij Jozef

Download hier de materialen

Zondag 20 december: Jezus is grootser dan de engelen

Download hier de materialen

Zondag 25 december: Engelen in Betlehem

Download hier de materialen

Zondag 27 december: Jezus’ vlucht naar Egypte

Download hier de materialen

Protocol zondagsschool

Lees hier op welke manier wij zondagsschool gaan geven de komende tijd.

Filmpje

Je kunt een filmpje kijken van het kindermoment (beschikbaar gesteld door ‘Vertel het maar’). Kijk je mee? https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?

Ons prikbord

Heb je nog leuke foto’s die je met ons en de andere kinderen wilt delen? Of heb je je tas versierd? Zet ze op het digitale prikbord https://nl.padlet.com/hggop/w8thq5stqm0xbi5k.

Groeten van

De zondagsschoolleiding