Visual
Terug

In de eerste weken van 2021 starten wij met de evangelieverhalen naar Marcus in de eerste twee hoofdstukken. Het werk van Jezus start bij Johannes de Doper en Hij gaat vandaar op pad om zijn wonderen te doen en zijn onderwijs te geven aan zijn discipelen en het volk van Israël.

In de lijdenstijd, die begint op 14 februari, lezen wij uit het evangelie naar Johannes. We volgen de zeven ‘Ik ben’-uitspraken van Jezus. Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten tijdens de zondagsschool in de Oude School. De Bijbelverhalen en de verwerkingen zijn wel te downloaden om thuis te gebruiken. Veel plezier!

Zondag 3 januari: Johannes de Doper

Download hier de materialen

Zondag 10 januari: Jezus is sterker dan een onreine geest

Download hier de materialen

Zondag 17 januari: Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus

Download hier de materialen

Zondag 24 januari: Jezus geneest iemand met huidvraat

Download hier de materialen

Zondag 31 januari: Een verlamde en vier gelovige vrienden

Download hier de materialen

Zondag 7 februari: Aren plukken op de sabbat

Download hier de materialen

Zondag 14 februari: Ik ben het water dat leven geeft

Download hier de materialen

Zondag 21 februari: Ik ben het brood dat leven geeft

Download hier de materialen

 

Zondag 28 februari: Ik ben het licht voor de wereld

Download hier de materialen

Zondag 7 maart: Ik ben de goede Herder

Download hier de materialen

Biddag 10 maart: De Heer is mijn Herder

Download hier de materialen

Zondag 14 maart: Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Download hier de materialen

 

Zondag 21 maart: Ik ben de ware wijnstok

Download hier de materialen

Zondag 28 maart: Ik ben de opstanding en het leven

Download hier de materialen

Zondag 4 april: Jezus opgewekt uit de dood

Download hier de materialen

Filmpje

Je kunt een filmpje kijken van het kindermoment (beschikbaar gesteld door ‘Vertel het maar’). Kijk je mee? https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?

Ons prikbord

Heb je nog leuke foto’s die je met ons en de andere kinderen wilt delen? Of heb je je tas versierd? Zet ze op het digitale prikbord https://nl.padlet.com/hggop/w8thq5stqm0xbi5k.

Groeten van

De zondagsschoolleiding