Visual
Terug

Omdat onze gemeente een structureel tekort had op de begroting en zo inteerde op haar reserves dreigde een onhoudbare financiële situatie te ontstaan.

De kerkrentmeesters deden een beroep op onze gemeente. Een dringende oproep om de begroting van 2018 sluitend te krijgen. En vervolgens om de inkomsten van onze gemeente met minimaal 15% te verhogen.

Dit beroep op onze gemeente was niet tevergeefs: het jaar 2018 werd afgesloten met een positief saldo. En de opbrengst van de Actie Kerkbalans bracht mede door een aantal langjarige giften ongeveer 15% meer op.

Nu willen de kerkrenmeesters het volgende deel van het plan uitvoeren, nl het verhogen van de inkomsten uit de collecten voor zowel de Kerkrentmeesters als de Diakenen met ongeveer 15%

In de voorliggende jaren is de opbrengst uit collecten telkens afgenomen. En vervolgens werd de begroting telkens neerwaarts bijgesteld. Hieronder ziet u de getallen

Collecte Cijfers

De wens is om de begroting voor 2020 vast te stellen op een bedrag gelijk aan de opbrengst van 2018 + 15%: afgerond € 60.000,-

Naar de mening van de kerkrentmeester moet dit haalbaar zijn waarbij gedacht wordt aan de volgende stappen:

  1. Het gebruik van collectebonnen bevorderen en op alle gebruikers een beroep te doen het fiscale voordeel aan hun collectebijdrage toe te voegen.
  2. De collectebonnen verhogen.
  3. Thema’s toevoegen aan collecten. B.V. Jeugdwerk. Of Orgel.
  4. Periodiek verhogen van de collectebonnen gelijk aan de inflatie.

Daarnaast onderzoeken de Kerkrentmeesters de mogelijkheden van een moderne manier van collecteren dmv een zgn “collecte-app”.

De komende weken willen we dmv aankondigingen en publicaties in de Weekbrief, de Zaaier en de Website aangeven hoe we dit doel willen bereiken. Wilt u deze berichtgeving volgen?

Wij vragen uw steun en daarvoor zeggen wij u hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters

College van Diakenen.