Visual
Terug

We stelden u onlangs op de hoogte van het voornemen van de kerkrentmeester om het plan ter verhoging van de collecte inkomsten met 15% te verhogen uit te gaan voeren.

In de voorliggende jaren is de opbrengst uit collecten telkens afgenomen.

De wens is om de begroting voor 2020 vast te stellen op een bedrag gelijk aan de opbrengst van 2018 + 15%: afgerond € 60.000,-

De vierde stap is:

  1.  
  2.  
  3.  
  4. Periodiek verhogen van de collectebonnen gelijk aan de inflatie.

De waarde van de bonnen is sinds 2002 niet aangepast. Om die reden hebben de Kerkrentmeestersrecent een verhoging doorgevoerd zoals hiernaast is weergegeven.

Het uiteindelijke doel is om een duurzaam sluitende begroting te krijgen. Dit vereist dat de inkomsten uit collecten met 15% zullen moeten stijgen en dit lijkt te worden behaald. Wat we echter ook zien is dat de kosten jaarlijks met enkele procenten stijgen. Een sluitende begroting vereist dat de inkomsten dan ook jaarlijks stijgen. Om die reden zal in het vervolg de waarde van de collectebonnen periodiek (bijv. elke 2 of 3 jaar) worden herzien.

Stap 4 Waarde collecten

 

Wij vragen ook dan weer uw steun en daarvoor zeggen wij u hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen.