Visual
Terug

Het coronavirus verspreidt zich door Nederland. Het virus zelf en de beperkende maatregelen vanuit het RIVM raken ons ook als kerkelijke gemeente. In dit bericht leest u de besluitvorming van de kerkenraad.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het volgen van de maatregelen van de overheid en de PKN om onnodig contact te vermijden en zodoende bij te dragen aan het beperken van de verspreiding van het virus.

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing vanaf heden t/m 31 maart 2020

Zondagse Erediensten

De reguliere samenkomsten komen te vervallen.

Om met elkaar toch een gemeenschappelijk moment te hebben zal er één uitzending plaatsvinden vanuit onze kerk, verzorgd door de predikant in samenwerking met een muziekgroep en de organist.  Via internet is deze uitzending (09:30u.) te volgen. (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10088)

Liederenblad en weekbrief zijn zoals gebruikelijk op de website beschikbaar.

Bijeenkomsten in de Oude School

Voor de Oude School geldt ook dat alle samenkomsten voor bovengenoemde periode worden opgeschort. Dit betekent: Geen vergaderingen, clubs, koor, Follow Me, bijeenkomsten Nok, etc.

Als kerkenraad begrijpen wij dat dit ingrijpende maatregelen zijn.  Wij weten ons gesterkt door hetgeen wij lezen in Rom. 8: 31 – 39.

De bijzondere dienst a.s. zondag waarin Jeanette Vos in de bediening zal worden gesteld, komt hiermee te vervallen en zal op een nadere te bepalen tijdstip worden ingepland,

Pastorale zorg, huisbezoek, etc. zal normaal doorgang vinden.

Mocht u naar aanleiding van deze maatregelen vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt contact opnemen met uw wijkouderling.

Wij belijden dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods en vragen om uw gebed in deze onzekere tijden voor allen die hoe dan ook door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.

Via de website zullen wij u zo nodig verder informeren.

Uw kerkenraad