Visual
Terug

Alweer enige tijd geleden heeft het bezinningsteam in opdracht van de kerkenraad het visiedocument opgesteld.

In mei 2018 is dit door de kerkenraad vastgesteld. In het visiedocument is verwoord waar we als gemeente voor staan en naar toe willen groeien. De visie van de gemeente is beschreven vanuit 3 woorden: Vieren, Getuigen en Ontmoeten. Deze woorden helpen ons om te ontdekken waar het in de gemeente om gaat.

Dit materiaal is geschreven rondom de kernwoorden uit het visiedocument. Je kan dit materiaal gebruiken op je Bijbelkring. Met een beetje creativiteit kun je korte stukjes ook goed gebruiken bij het openen van een vergadering. Bijvoorbeeld een kerkenraadsvergadering, zondagsschoolvergadering, jeugdwerk vergadering, enz. De bedoeling is dat het door de hele gemeente heen gebruikt gaat worden. Op die manier gaan we met elkaar in gesprek rondom onze visie over gemeente zijn.

“Onze visie?” Ja, het is onze visie. Tenminste als we er met elkaar over praten dan wordt het onze visie. Dus doe dat vooral.

Persoonlijk

Als bezinningsteam hadden we al langer de wens om materiaal te schrijven dat door heel de gemeente gebruikt kan worden. Door tijdgebrek was het daar nog niet van gekomen. Ik vond het mooi om dit materiaal als afscheid te schrijven voor de gemeente. Op deze manier kon ik iets tastbaars achterlaten aan de gemeente. Aan jullie de opdracht er iets mee te doen.

Bij het ontwikkelen van de visie liepen we al snel tegen het woord “Dankbaarheid” aan. Dankbaar dat we gemeente van Giessen-Oudekerk en Peursum mogen zijn. Dat woord sluit goed aan als ik terugkijk op 11 jaar kerkelijk werker in Giessen-Oudekerk. Dankbaar naar God dat ik hier heb mogen werken. Zeker ook dankbaar naar de gemeente toe dat ik in jullie midden heb mogen werken. Mijn geloof is daardoor op verschillende manieren gegroeid en daar ben ik dankbaar voor. Ik had deze periode voor geen goud willen missen. Bedankt!

september 2019

Ronny van Renswoude

Link naar het document