Visual
Terug

Het coronavirus verspreidt zich opnieuw door Nederland, en net zoals in maart raken de beperkende maatregelen vanuit het RIVM ons ook opnieuw als kerkelijke gemeente. In dit bericht leest u de besluitvorming van de kerkenraad.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het volgen van de maatregelen van de overheid en de PKN om onnodig contact te vermijden en zodoende bij te dragen aan het beperken van de verspreiding van het virus. Onderstaande maatregelen zijn van toepassing vanaf heden t/m 17 januari 2021.

Erediensten: De reguliere samenkomsten komen te vervallen.

Om met elkaar toch een gemeenschappelijk moment te hebben zullen er zoals gebruikelijk uitzendingen plaatsvinden vanuit onze kerk, verzorgd door de predikant in samenwerking met een muziekgroep en de organist. Via internet zijn de bovengenoemde diensten te volgen. (kerdienstbeluisteren of via ons YouTube kanaal).

Liederenblad en weekbrief zijn zoals gebruikelijk op de website beschikbaar.

Voor de Oude School geldt ook dat alle samenkomsten voor bovengenoemde periode worden opgeschort. Dit betekent: Geen vergaderingen, clubs, koor, Follow Me, bijeenkomsten Nok, etc.

Als kerkenraad begrijpen wij dat dit opnieuw ingrijpende maatregelen zijn.