Visual
Terug

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. 

Als diaconie sluiten wij bij deze actie aan. Zondag 29 maart worden, voor aanvang van de morgendiensten, kaarten onder de toren uitgedeeld. Tijdens de dienst is er een moment dat u de kaart kunt ondertekenen om ze na de dienst bij de uitgang weer in te leveren. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! Namens de diaconie bedankt.