Visual
Terug

De zondagsschool werkt tijdens de 40-dagentijd aan het paasproject ‘Ken je Mij?‘. Graag vertellen we u daar wat meer over. 

De kinderen van groep 1 t/m 6 hebben elke week zondagsschool en groep 7/8 volgt (om de week) gewoon het programma van On Track.  

‘Ken je Mij?’

Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij heen om te lijden en te sterven. We lezen in de Bijbel dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Jezus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij? Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons diepste verlangen is dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

Projectthema per zondag

·         1 maart: Hoe kom je naar Mij?

We lezen Matteüs 21:12-17 > Word van binnen stil voor God, om eerbied te hebben voor Hem.

·         8 maart: Wat geef je Mij?

We lezen Matteüs 26:1-16 > Het mooiste dat God ons heeft gegeven: verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad.

·         15 maart: Wat zeg je over Mij?

We lezen Matteüs 26:57-68 > Wat wordt er veel over Jezus gezegd! Wat doen wij met Gods woord? Geloven we wat de Bijbel zegt over Jezus?

·         22 maart: Kies je voor Mij?

We lezen Matteüs 27:11-14 > Pilatus moet beslissen. Hij moet rechtspreken, maar hij wil niet kiezen. Pilatus zou Hem vrij moeten laten. Kies jij voor Hem?

·         29 maart: Hoe kijk je naar Mij?

We lezen Matteüs 27:33-44 > We kijken naar Jezus als onze Koning, die alles voor ons over heeft.

·         5 april: Heb je nog hoop voor Mij?

We lezen Matteüs 27:45-56 en 62-66 > Er gebeuren wonderlijke dingen als Jezus sterft. Durven wij te geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij nog hoop voor Jezus?

We zien uit naar een goede voorbereidingstijd richten Goede Vrijdag en Pasen met de kinderen en de gemeente.