Visual
Terug

Ken je dat verhaal? Over Jezus, die zijn leven opgaf voor de mensen en daarna opstond uit de dood. Ongelooflijk! Bij de Passion ontdek je in woord en beeld waar dit feest over gaat.

Bij de Passion, zowel Adult als Night staat het lijden, sterven en de opstanding van Jezus centraal. Door middel van een interactief programma willen we het wonder van Pasen (opnieuw) beleven! Stilte, Bidden, Ontmoeting, Muziek, Creativiteit, Vragen, Antwoorden, Verwondering en Dankbaarheid.

Voor de volwassenen is er de Passion Adult. Dit is op zaterdagmiddag -en avond 11 april 2020 van 13.30 -00.00 uur. Vanaf ongeveer 23 jaar.

Geef je op bij Diny den Breejen via passionadult@hggop.nl of via whatsapp 06-12176134

Voor de jeugd van 15-25 jaar is er de Passion Night. In de nacht van 11 op 12 april 2020 willen we met elkaar stilstaan bij het wonder van Pasen. Durf jij een nacht op te blijven en door middel van verschillende activiteiten en gezellige momenten stil te staan bij het wonder van Pasen! We beginnen op zaterdag 11 april om 19.30 uur tot en met zondagmorgen 12 april 11.00 uur.

Geef je op bij Henk Vlot via passionnight@hggop.nl of via whatsapp 06-12780929