Visual
Terug

In de regel organiseren we elk winterseizoen een Bijbelcursus. De laatste jaren zijn we onder leiding van Metta Wierenga daarin zodanig meegenomen, dat we het “reis door de Bijbel” zijn gaan noemen.

Men zegt wel eens: “Op elke regel is een uitzondering” en dat was in het afgelopen winterseizoen het geval. De Bijbelcursus kon helaas niet doorgaan. Maar Metta is niet voor één gat te vangen en is zich gaan bekwamen in het geven van cursussen in een on-line variant waaraan door ons op afstand deelgenomen kan worden. Het voornemen is om de Bijbelcursus gedurende april, steeds op een maandagavond, in vijf afleveringen te publiceren. Zoals zo vaak zijn er zon- en schaduwkanten. Jammer is dat we elkaar niet kunnen ontmoeten, dat het niet tot een bespreking kan komen. De zonzijde is dat het een heel duidelijke en leerzame cursus is geworden en dat we de cursus op een voor ons gelegen moment kunnen volgen. Het is een gedurfde uitspraak, maar gesteld kan worden dat de cursus niet alleen verrijkend zal zijn voor onze Bijbelkennis, maar ook voor ons inzicht en met name voor ons (geloofs)leven. We nodigen u en jou van harte uit om mee op reis te gaan!

We gaan ons verdiepen in het Bijbelboek Jesaja. Hoewel lang geleden geschreven toch bijzonder actueel. De kern: te midden van puinhopen en wanhoop komt Jesaja met een boodschap van hoop. God is zijn volk niet vergeten, ook al voelt het vaak wel zo. Jesaja roept op om op deze God te blijven vertrouwen en hulp van Hem te blijven verwachten.

In de komende weken zullen we wat meer schrijven over de inhoud en bedoeling van het Bijbelboek, en van de cursus. Noteer maar vast: Reis door de Bijbel over Jesaja. Vijf afleveringen vanaf maandagavond 12 april. Publicatie op de kerkelijke website waar een link staat naar de cursus. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij VTI ouderling G. Romeijn