Visual
Terug

In de maand augustus lag de opbrengst juist boven de begroting. We zijn daar blij en dankbaar voor. Maar wederom doen wij een beroep op uw steun.

Het zou mooi zijn als ook het tekort, dat we in de maanden maart tot en met juni hebben opgelopen, door uw steun in het 2e halfjaar kan worden teruggedrongen.

Collecte stand tm augustus 2020

Gerealiseerd van sept. t/m dec. is een prognose gebaseerd op de gemiddelde inkomsten van maart tm juni.

Wellicht ten overvloede maar uw giften en bijdragen zijn “gewoon” fiscaal aftrekbaar.

We danken u bijvoorbaat voor uw bijdrage.

De Kerkrentmeesters