Visual
Terug

In de maand oktober lag de opbrengst uit de collecten ongeveer 15% onder de begroting. 

Wij doen weer een beroep op uw steun om ervoor te zorgen dat de collecten van de maand november weer minimaal het begrootte bedrag zal evenaren.

Collecten Oktober 2020

Mogelijk zelfs ruimschoots, zodat het tekort dit jaar niet verder oploopt of zelfs kan worden teruggedrongen.

Wellicht ten overvloede: uw giften en bijdragen zijn “gewoon” fiscaal aftrekbaar en uw belastingteruggave kan oplopen tot 40% van uw gift.

We vertrouwen op uw bijdrage.

De Kerkrentmeesters