Visual
Terug

De kerkrentmeesters hebben in de begroting van 2020 een bedrag voor de collecte inkomsten begroot dat ruim 10% boven dat van 2019 lag. Om dit te realiseren is een actieplan collecten uitgevoerd. Eén van de acties was de verhoging van de collectebonnen.

Vanaf maart dit jaar konden de wekelijkse kerkdiensten niet meer in de kerk worden gehouden, terwijl dit sinds enkele weken weer beperkt mogelijk is. Voor de collecten is de mogelijkheid geboden om via de website of de SKG-app uw bijdrage te geven. Hier is beperkt gebruik van gemaakt en dit leidt tot een groot tekort aan het eind van dit jaar.

Als de collecten niet stijgen (vanaf juli is de opbrengst een prognose) ziet dit tekort eruit als volgt:

Collecten begroting 2020

Een dreigt een tekort van ruim € 20.000,- voor dit jaar.

We willen u hierover op deze wijze informeren en een beroep op u doen om uw steun te geven zodat dit tekort zoveel mogelijk wordt beperkt. En bedenk dat uw giften en bijdragen “gewoon” fiscaal aftrekbaar zijn.

We danken u bijvoorbaat voor uw steun.

De Kerkrentmeesters